Folosim cookie-uri proprii cât și plasate de terți pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor precum și pentru a măsura eficiența acestui website. Detalii

Politica de Securitate si Confidentialitate

 

 

Politica Privind Confidențialitatea și Securitatea Datelor Personale pe websiteul VANTO.RO

 

VANTO.RO  (denumită în continuare și ”Noi”) este dedicată în totalitate protejării confidențialității tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm, prelucrăm și stocăm.

 

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

1. Ce sunt datele cu caracter personal

 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR) ce intră în vigoare de la data de 25 mai 2018:

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Exemple de date cu caracter personal: un nume și prenume; o adresă de domiciliu; o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com; un număr de act de identitate; date privind locația; o adresă de protocol de internet (IP); un identificator de modul cookie

 

2. Ce date colectăm și modalitatea de colectare

 

Informații pe care ni le furnizați

Datele pe care le transmiteți prin intermediul formularelor disponibile pe acest website ( creare cont client in vederea derularii comenzilor si înscriere la newsletter) în format fizic sau digital, prin intermediul mesajelor e-mail transmise către noi sau în urma apelurilor telefonice.

 

Date culese în mod automat

In momentul în care accesați site-ul nostru (www.vanto.ro) serverul de web salvează în mod automat loguri (jurnale) de accesare ce conțin adresa IP a vizitatorului, resursa (documentul) web accesată precum și informații despre Sistemul de Operare/Browserul utilizat. Stocăm aceste date pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor.

De asemenea, pe site-ul nostru (www.vanto.ro) folosim module cookie pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor precum și pentru a măsura eficiența acestui website. Prin intermediul modulelor cookie nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat. Pentru mai multe detalii accesați pagina „Politica de utilizare a modulelor Cookie” disponibilă aici: https://vanto.ro/politica-fiierelor-cookie

 

3.Cum și de ce prelucrăm aceste date

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Vanto.ro va prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

  • Pentru operațiuni de facturare a comenzilor plasate de catre Clienti pe site-ul vanto.ro , email sau telefonic.
  • Datele personale ale Clienţilor furnizate în timpul înregistrării în magazinul on-line vanto.ro sunt prelucrate exclusiv în scopul realizării comenzilor; ele mai pot fi prelucrate şi în scopuri de marketing, dacă Clientul îşi exprimă acordul pentru acest lucru, într-o declaraţie separată.
  • Pentru conformare cu legile in vigoare
  • Pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor.

 

4. Către cine și de ce transmitem datele cu caracter personal

 

Confidențialitatea datelor personale reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru noi. Nu transmitem aceste date către terțe părți decât dacă este necesar (la cererea instanţelor judecătoreşti, poliţiei, parchetului  sau altor organe de urmărire judiciară) și numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale .

 

5. Cum protejăm aceste date

 

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. Vanto.ro a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. Vanto.ro asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

Vanto.ro utilizează metode si tehnologii de securitate avansate conform prevederilor legale în vigoare.

 

Furnizorul serviciilor de găzduire a site-ului vanto.ro , prin  intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este S.C. Gazduire Web S.R.L. (www.gazduire.ro). Furnizorul serviciilor de gazduire asigură că a luat toate măsurile de securitate a serverelor, cum ar fi: limitarea atât a accesului fizic cât și a accesului de la distanță, fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.

 

Vanto.ro depune toate eforturile rezonabile și justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deținem, analizăm noile tehnologii în domeniu si, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

 

De asemenea, am implementat măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat și în cursul dezvoltării de noi produse sau servicii.

 

Totuși, în ciuda eforturilor depuse pentru stocarea informațiilor colectate într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea absolută a acestor informații în timpul transmiterii sau stocării în sistemele noastre. În caz de încălcare a securității care vă pune în pericol confidențialitatea sau informațiile personale ne angajăm să vă informăm de aceste lucruri, fie prin intermediul acestui website fie prin alte metode de care dispunem (mesaje email, apeluri telefonice).

 

6. Care sunt drepturile pe care le aveți

 

Acces, Informare, Rectificare  și Obiecție

 

Ne puteți contacta și vă vom informa cu privire la informațiile personale pe care le-am colectat și prelucrat în legătură cu dumneavoastră și despre scopurile în care sunt utilizate aceste date.

Aveți dreptul să corectați orice informații personale incorecte, incomplete, învechite sau inutile stocate în legătură cu dumneavoastră

Puteți contesta anumite utilizări ale informațiilor personale, inclusiv marketingul direct, dacă aceste date sunt prelucrate în alte scopuri decât scopurile necesare pentru îndeplinirea serviciilor noastre sau pentru respectarea unei obligații legale. De asemenea, puteți contesta orice prelucrare ulterioară a informațiilor personale după acordul prealabil dat. Dacă vă opuneți procesării ulterioare a informațiilor personale, acest lucru poate duce la mai puține posibilități de a utiliza serviciile noastre.

 

Ștergere și dreptul de a restricționa prelucrarea

 

De asemenea, ne puteți solicita să ștergem informațiile personale ale dumneavoastră din sistemele noastre. Vom respecta această solicitare dacă nu avem un motiv legitim pentru a nu șterge datele. După ștergerea datelor, s-ar putea să nu putem șterge imediat toate copiile reziduale din toate sistemele noastre. Aceste copii vor fi eliminate cât mai repede posibil.

Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea anumitor informații personale, însă acest lucru poate conduce la mai puține posibilități de a beneficia de serviciile oferite.

 

Dreptul la portabilitate

 

Aveți dreptul să primiți informațiile personale furnizate de dvs. într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit. 

 

7. Cum vă puteți exercita aceste drepturi

 

Aceste drepturi pot fi exercitate prin completarea si transmiterea formularului de mai jos in format fizic sau prin intermediul unui e-mail la adresele de mai jos.

 

Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea.

Putem respinge cererile care sunt repetitive nejustificat, excesive sau vădit nefondate.

 

În cazul în care considerați că activitățile noastre de prelucrare a informațiilor personale nu respectă legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, se poate depune o plângere la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

  • B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
  • www.dataprotection.ro

 

8. Cum ne puteți contacta

 

Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, sunteți binevenit să ne contactați în orice moment:

 

Vanto.ro

  • Date de identificare: Proprietarul site-ului vanto.ro este Marcus Management Team SRL ,persoana juridica romana cu sediul social in str. Ilias Voda nr 46, sector 4, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10198/2000, CUI RO13506183
  • Adresa de corespondenta : Aleea Barajul Iezerului ,nr. 6A, cam. 16, parter, sector 3, 032799, București, Romania
  • Telefon: +4031 432 67 98 ; Fax +4031 432 67 97
  • Email: magazin@vanto.ro